MSN

26.08.2011 – ANUNŢ IMPORTANT

Arhiepiscopia Craiovei organizează concurs pe ocuparea  următoarelor posturi vacante de preoţi: Sf.Treime, Tg.Jiu – postul II

Sf.Nicolae, Tg.Jiu – postul III

Vădeni – Naşterea Maicii Domnului, Tg.Jiu – postul II

Sf.Nicodim – postul II

Motru I, Motru – postul II

Pentru înscrierea la concurs, sunt necesare următoarele condiţii:

1. Media de înscriere să fie de cel puţin 8,51, calculată în următoarea formulă: media anilor de studii (ultima şcoală absolvită); media ultimului  grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative din ultimii 5 ani, împărţit la 3.

2. Preotul să aibă minimum 5 ani vechime în cler şi gradul profesional  ,,definitivat’’.

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente :

–         Cererea candidatului către Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Irineu

–         Raportul de activitate în cele patru domenii de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic şi social-filantropic (vizat de Protopopul locului)

–         Xerocopii de pe actele de studii: diploma de licenţă, foaia matricolă a anilor de studii, master, diploma gradelor profesionale şi adeverinţă, eliberată de protopopul locului cu media notărilor administrative din ultimii 5 ani.

–         Adeverinţă de vechime în preoţie (minimum 5 ani)

–         Raportul de înaintare al protoieriei

Examenul va consta în următoarele probe:

–         Proba liturgică, din slujirea Sfintei Liturghii, în prezenţa comisiei;

–         Proba scrisă, din cunoştinţe de Teologie Dogmatică şi Misiologie, conform tematicii anexate;

–         Proba orală, prin susţinerea raportului de activitate, o predică şi o cateheză conform tematicii anexate;

–         Concursul va avea loc în zilele de 19-21 septembrie 2011, şi se va desfăşura după următorul program:

19 septembrie 2011 – proba liturgică

20 septembrie 2011 – proba scrisă

21 septembrie 2011 – probele orale

Depunerea dosarelor se va face la Arhiepiscopia Craiovei, Sectorul Administrativ-bisericesc, în perioada 12 – 15 septembrie 2011.