MSN

20.10.2019 – IPS Părinte Irineu a sfinţit biserica parohială din Plopu

Sâmbătă, 19 octombrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent în mijlocul parohienilor din localitatea Plopu, comuna Hurezani, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, unde a sfinţit Biserica cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. La finele Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a ridicat la rangul de iconom stavrofor pe preotul paroh, Mihai Claudiu Pătru.

Ziua de sâmbătă, 19 octombrie, a căpătat o semnificaţie aparte în istoria parohiei Plopu, din comuna gorjeană Hurezani, marcând momentul slujbei de sfinţire a Bisericii închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. Evenimentul s-a deosebit prin prezenţa IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit aici slujba de târnosire, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din soborul de preoţi şi diaconi, care l-au înconjurat pe IPS Părinte la oficierea rânduielilor liturgice, a făcut parte şi pr. Iulian Mărgineanu, protoiereu al Protopopiatului Târgu Cărbuneşti.

            În cuvântul de binecuvântare, rostit la finele Slujbei Euharistice, IPS Părinte a subliniat în mod deosebit importanţa duhovnciească a locaşului de închinare în viaţa credincioşilor. „Biserica Mântuitorului Hristos este plină de Duhul Sfânt şi de sfinţenie. Simţim acest lucru, întrucât, atunci când intrăm în biserică, suntem cuprinşi întotdeauna de o emoţie sfântă. Aici Îl simţim pe Dumnezeu că se atinge în chip nevăzut de sufletul nostru, astfel încât putem spune, ca şi cei din Legea Veche şi din Noul Testament: «cu adevărat, plină este de slavă Casa aceasta!». Dumnezeu ne îngăduie aşadar să-I ridicăm locaşuri de închinare aici pe pământ, El Însuşi fiind nemărginit. Proorocul David şi apoi fiul său, proorocul Solomon, au ridicat Templul din Ierusalim. Acolo s-a sălăşluit Preacurata Fecioară Maria şi a stat până la momentul în care a fost logodită cu dreptul Iosif şi apoi a născut pe Mântuitorul Hristos. Tot în acest Templu a venit Domnul la 12 ani, s-a rugat şi a stat de vorbă cu înţelepţii poporului. Prin urmare, Biserica este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Aici El este prezent continuu, atât prin slava Sa Dumnezeiască, prin Sfintele Sale Taine, prin sfinţii pictaţi, prin sfintele icoane, prin Sfânta Cruce. Toate aceste lucruri mărturisesc că Dumnezeu este în Biserică”, a spus IPS Părinte.

            Biserica cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din localitatea Plopu, comuna Hurezani, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost temeluită în anul 2005. Iniţiativa i-a aparţinut preotului Emilian Vlăduţ, între timp trecut la Domnul. Lucrarea administrativ-parohială a fost preluată de preotul Mihai Claudiu Pătru, care a dus la bun sfârşit proiectul construirii sfântului locaş, cu sprijinul parohienilor şi a instituţiilor administrative-locale.

Pr. Ioniţă Apostolache