MSN

05.05.2016 – Slujbă arhierească la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Băileşti

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, s-a aflat miercuri, 4 mai, în mijlocul credincioşilor din municipiul Băileşti, Protopopiatul Băileşti. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie, în a patra zi a Sfintei Învieri, la Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Au fost prezenţi numeroşi credincioşi, profesori de religie alături de elevi, şi Costel Pistriţu, primarul Municipiului. În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre pericopa evanghelică din această Sfântă zi. “Este o legătură strânsă între crucea Mântuitorului Iisus Hristos pe care a purtat-o şi pe care s-a răstignit Domnul şi Sfânta Împărtăşanie, Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă pe care noi o aducem neîncetat în Biserică. De asemenea, Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Ioan Evanghelistul, ne arată şi faptul că Mântuitorul Hristos, jertfindu-se pe cruce, nu numai că ne-a spălat păcatele noastre, dar a şi oprit pentru totdeauna jertfele de animale care se aduceau la templu, jertfe care aminteau despre vina păcatului, despre greşeala lui Adam, despre păcatul strămoşesc, care nu se putea şterge cu sângele animalelor, ci numai sugera, simboliza venirea celui nevinovat, adică a mielului lui Dumnezeu. Despre mielui lui Dumnezeu în multe locuri se vorbeşte în Vechiul Testament. Proorocul Isaia vorbeşte profetic despre jertfa mielului care s-a adus spre junghiere. Deci iată cum Sfântul Ioan Botezătorul Îl indică pe Mântuitorul Hristos că El este mielul lui Dumnezeu, adică El este împlinirea profeţiilor şi că El este mielul, cel ce ridică păcatele lumii. Şi tot acelaşi Sfânt, Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, vorbeşte despre mielul cel nevinovat care este rănit, din care curge sângele, cel de viaţă dătător pentru viaţa lumii şi care desface tainele lumii, cel care desluşeşte enigmele întregii lumi referitoare la viaţa veşnică, la menirea omului pe pământ, la întoarcerea noastră în Împărăţia Cerurilor, la curăţirea noastră şi la îndumnezeirea noastră”, a spus ÎPS Irineu.

„Pe Mântuitorul Iisus Hristos Îl vedem în Sfânta Liturghie”

În continuare, Mitropolitul Olteniei a subliniat importanţa participării la Sfintele Liturghii, pentru a ne hrăni sufletul prin Cuvântul lui Dumnezeu. „De fiecare dată, Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă şi ne spune «»Vino şi vezi! ». Că suntem acasă, că suntem la treburile noastre, când ne rugăm, şi noi suntem chemaţi ca să venim şi să-L vedem pe Domnul. Când venim la Biserică, Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în icoană, Îl vedem în Sfânta slujbă, Îl vedem în Sfânta Liturghie şi trăim această experienţă pe care Sfinţii Apostoli au trăit-o atunci când au mers după El şi au ascultat Cuvântul Lui. Şi noi, în Sfânta Biserică, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin Sfânta Evanghelie. Căci dacă Sfinţii Apostoli, Andrei şi Ioan, şi apoi ceilalţi apostoli au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, şi noi ascultăm acest cuvânt în Sfânta Liturghie, când preotul sau diaconul citeşte Sfânta Evanghelie şi noi luăm aminte la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din care se revarsă o putere dumnezeiască ce hrăneşte sufletul nostru,  şi noi aşteptăm acest Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că numai acest Cuvânt ne linişteşte, numai acest Cuvânt ne mântuieşte, numai acest Cuvânt ne hrăneşte, spre deosebire de orice cuvânt pe care noi îl auzim, îl citim, îl rostim. Deci Sfinţii Apostoli au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos şi ne învaţă şi pe noi să-L urmăm, să mergem după El, să vedem unde stă, adică în Sfânta Biserică, şi să ascultăm Cuvântul Lui, cuvinte care nu ne satură niciodată, ci permanent trezesc în noi setea şi foamea după Împărtăşanie şi după Cuvântul lui Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Băileşti a început a fi zidită din temelie la 8 iulie 1885 şi a fost finalizată la 5 septembrie 1887. Aici slujesc preoţii Neacşu Cătălin, Giurgiu Daniel şi preotul paroh Mihai Marius Crinu.

Gabriela Firu