MSN

05.05.2016 – Hramuri cu tradiţie în Săptămâna Luminată

În Săptămâna Luminată, progamul liturgic al credincioşilor din Mitopolia Olteniei s-a îmbogăţit prin mai multe hramuri de tradiţie. Mănăstirile Lainici şi Maglavit, precum şi Bisericile „Izvorul Tămăduirii” din Calafat sau Bisericuţa de lemn „Sfântul Irodion” de la Poiana de Dolj, au îmbrăcat haina de sărbătoare, deschizând porţile pentru sutele de rugători, adunaţi întru bucuria Învierii.

Câteva sute de pelerini au venit în Lavra de la Lainici pentru a lua pare la praznicul Sfântului Irodion, Luceafărul Olteniei. Sărbătoarea a început de luni seară, când Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhispicopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba Vecerniei şi Provegherea, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. A doua zi, la primele ceasuri ale dimineţii, a fost săvârşit Acatisul Sfântului Irodion, urmat de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din soborul de arhierei, condus de IPS Părinte Mitropolit Irineu, au focut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La finele slujbei, Mitropolitul Olteniei s-a adresat credincioşilor prezenţi din amvonul Bisericii cu hramurile „Sfântul Irodion” şi „Izvorul Tămăduirii”, aşezând la inima lor cuvânt de învăţătură. IPS Părinte a explicat astfel realitatea şi folosinţa darurilor câştigate prin Învierea Mântuitorului Hristos. Totodată, Irineu Irineu a vorbit celor prezenţi despre viaţa şi nevoinţele duhovniceşti ale Sfântului Pereacuvios Irodion de la Lainici, Luceafărul Olteniei. La rândul său, părintele arhimandrit Ioachim Pîrvulescu, stareţul cinstitului aşezământ monahal şi exarhul mănstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, a mulţumit arhiereilor prezenţi pentru binecuvântare şi împreună slujire.

Praznicul Sfântului Irodion de la Lainici s-a plinit ca în fiecare an cu tradiţionala agapă frăţească, organizată prin osteneala obştei monahilor de pe defileul Jiului.

Sfântul Irodion de la Lainici, Luceafărul Olteniei

S-a născut în Bucureşti, în anul 1821, şi a primit la botez numele de Ioan. Chemarea Duhului a răsunat cu putere în inima sa încă din fragedă pruncie, iar la 20 de ani, tânărul cu viaţă de ascet îşi găseşte adevărata menire închinoviindu-se ca frate în vestita lavră a Mănăstirii Cernica. Păşeşte îndrăzneţ spre o lume pe care o simte tot mai vie în inima sa. După ce a trecut prin aproape toate ascultările şi a arătat de fiecare dată înţelepciune şi cumpătare, fratele Ioan a primit, la 3 decembrie 1846, îngerescul chip al călugăriei, sub numele de Irodion. Aici, în agora sfinţilor, tânărul monah îl descoperă de Sfântul Calinic, viitorul episcop al Râmnicului, care, simţindu-i râvna şi sufletul curat, îl primeşte în ceata ucenicilor săi. Sub înrâurirea acestuia, îngerescul monah este preoţit şi învrednicit de darul duhovniciei peste întreaga obşte. Din acea clipă, Irodion a devenit duhovnicul de la Cernica, un avvă căutat de multe suflete pentru sfatul său plin de înţelepciune şi de puterea Duhului.

În anul 1850 a venit împreună cu Sfântul Calinic în Oltenia, fiind rânduit de acesta să aibă grijă de Mănăstirea Lainici. Prezenţa preacuviosului părinte în mijlocul monahilor de pe malurile Jiului ca duhovnic şi mai apoi ca stareţ (în 1854) vine să completeze tradiţia isihastă din mănăstirile Olteniei. Minunile şi bogăţia duhovnicească a vieţii sale au rămas cunoscute şi după moarte (1900). Moaştele sale au fost căutate şi cinstite ca un mărgăritat de mare preţ. Tăinuite mai mult timp, ele au fost descoperite definitiv şi scoase pre închinare la data de 10 aprilie 2009, prin binecuvântaea IPS Părinte Mitropolit Irineu. Slujba de canonizare a avut loc în ziua de 3 mai 2011, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Slujbe de praznic în Arhiepiscopia Craiovei

Sfântul Irodion de la Lainici a fost cinstit şi la bisericuţa de lemn din curtea Spitalului de neuropsihiatrie din Poiana, judeţul Dolj. Aici Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sovor de preoţi, în frunte cu pr. Tinel Dudău, capelanul spitalului. La Biserica „Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana” – Harşu din Craiova, Sfântul Irodion a fost prăznuit de asemenea în chip deosebit, ca ocrotitor al Capelei din curtea sfântului locaş.

La finele acestei săptămâni, vinei, 6 mai, Praznicul Izvorului Tămăduirii va aduna sute de pelerini la Mănăstirea Maglavit, în judeţul Dolj. Pregătirile liturgice încep din seara aceasta, urmând ca mâine, Sfânta Liturghie să se slujească în altarul de vară al mănăstirii. În mujlocul credincioşilor va poposi IPS Părinte Mitropolit Irineu. În aceeaşi zi, credincioşii din municipiul Calafat se pregătesc să întâmpine Praznicul Izvorului Tămăduirii la Biserica Grecească. Sfâtul locaş este monument istoric, având o valoare patrimonială deosebită pentru viaţa urbei de pe malul Dunării.

Arhid. Ioniţă Apostolache