MSN

29.12.2015 – Hram de tradiţie la Mănăstirea Tismana

Lavra Mănăstirii Tismana şi-a deschis porţile, în cea de a doua zi de Crăciun, pentru a-şi cinsti ctitorul, pe Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim. Praznic de tradiţie în Mitropolia Olteniei, sărbătoarea a adunat sute de pelerini din toată ţara, care au poposit în străvechiul aşezământ monahal spre a înălţa rugăciune către Mântuitorul Hristos şi către smeritul Său ucenic, ocrotitorul monahismului oltenesc.

Ca în fiecare an, în ziua de 26 decembrie, paşii credincioşilor din Mitropolia Olteniei s-au îndreptat spre Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj. Sfintele slujbe, închinate ocrotitorului duhovnicesc al Mitropoliei Olteniei şi al locului, au început din seara de vineri, 25 decembrie, cu slujba Vecerniei, Litia şi Privegherea, săvârşite în prezeţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. A doua zi, sâmbătă, 26 decembrie, la altarul Bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Nicodim” a fost săvârşită slujba Acatist şi Sfânta Liturghie Arhierească. Alături de IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost prezent şi IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, condus de prof. dr. Victor Şapcă.

„Însuşi Dumnezeu este Acela care Se coboară la noi”

În cuvântul de învăţătuă adresat credincioşilor, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi despre legătura ontologică pe care omul o are cu Dumnezeu şi despre degradarea acesteia prin căderea în păcat. „Dintru început, omul a fost zidit ca să vorbească cu Dumnezeu, să contemple întreaga Sa creaţie, să fie asemenea îngerilor şi să aducă împreună cu Heruvimii şi Serafimii cântare sfântă şi imn de slavă Atotputernicului Creator. Cu toate acesea, el a pierdut această demnitate foarte curând datorită ispitirii diavolului şi mai ales a aplecării voinţei sale mai mult spre cele pământeşti decât spre cele cereşti. Aşa se face că protopărinţii noştri, Adam şi Eva, neascultând porunca Domnului, s-au socotit mai presus decât ceea ce erau la momentul acela. Ei s-au îndepărat de Dumnezeu şi astfel au pierdut harul Preasfântului Duh. Păcatul a pus stăpânire pe firea lor umană şi a intrat în ea, ca un lucru rău, care ucide. Pentru a se putea reîntoarce la starea ce dintâi, aşa cum erau înainte de cădere, ei, şi printr-înşii întregul neam omenesc, treabuiau să revină la această familiaritate cu Dumnezeu, să stea din nou de vorbă cu Cratorul şi să iasă din starea dezonorantă în care s-au adâncit de bunăvoie”. În contextul necesităţii restaurării neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii, Mitropolitul Olteniei a arătat că „Dumnezeu Însuşi S-a făcut om. Deşi proorocul Isaia arătase de mult aceasta (cf. Is. 7, 14), este greu de crezut că Veşnicul Părinte Se face cu adevărat om, pentru că cele cereşti, cele mai presus de fire şi veşnice nu se pot aplica la cele trecătoare. Nicio lege nu poate să-şi însuşească această putere, să pogoare spiritul în materie şi să-l schimbe după bunul plac. Aşdar, Însuşi Dumnezeu este Acela care Se coboară la noi, fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Cu această iubire şi cu această îngăduinţă, El ia firea noastră omenească şi o păstrează unită cu firea Sa dumnezeiască. Aşadar, cele nevăzute ale lui Dumnezeu, adică tainica lui putere şi dumnezeire, se aşează şi se văd lămurit în creaţie”, a mai spus IPS Părinte. La final, Părintele Mitropolit a subliniat rolul şi importanţa Sfântului Preauvios Nicodim pentru viaţa monahală şi credinţa ortodoxă din Mitropolia Olteniei. „Astăzi, după Naşterea Mântuitorului Hristos, îl cinstim pe Sfântului Nicodim, ocrotitorul, apărătorul şi îngrijitorul acestei sfinte mănăstiri şi a întregii noastre Mitropolii. Iată aşadar, cum Biserica noastră a rânduit ca cinstirea sfântului să fie în acească zi. El este prezent în viaţa noastră şi acest lucru se constată prin faptul că mănăstirea aceasta dăinuieşte de atâta timp pe aceste locuri”, a conchis IPS Păinte Irineu.

La finalul slujbei euharistice, cele două racle, în care se află părticele din moaştele Sfântului Nicodim de la Tismana şi Sfântului Ioan Gură de Aur,  au fost scoase în faţa bisericii unde s-a săvârşit sfinţirea Aghiasmei mici. După momentul liturgic, sfintele odoare au fost purtate în procesiune împrejurul sfântului locaş, fiind aşezate mai apoi spre închinare în pridvorul bisericii.

Praznicul Sfântului Nicodim de la Tismana s-a încheiat cu tradiţionala agapă frăţească, organizată în noua trapeză a sfântului aşezământ monahal.