MSN

22.12.2015 – Liturghie Arhierească la Paraclisul „Madona Dudu” din Craiova

Câteva sute de credincioşi au venit la rugăciune, în duminica de dinaintea Praznicului Naşterii Domnului, în Paraclisul Mitropolitan „Madona Dudu” din Craiova. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La finalul Slujbei Euharistice, IPS Părinte Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală, despre „Genealogia Mântuitorului” (Mt. 1, 1-25). „Cele două genealogii din Sfânta Scriptură, de la Sfântul Evanghelist Matei şi de la Sfântul Evanghelist Luca, au menirea să arate că Mântuitorul Hristos are o descendenţă pământească, un neam de înrudire, după Trupul pe care l-a luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Bineînţeles că El este din veac Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai nainte de toţi vecii. După descendenţa Sa veşnică, El împărtăşeşte aceeaşi fiinţă cu Tatăl cel Ceresc şi cu Duhul Sfânt. Însă, pentru că a trebuit să se întrupeze «la plinirea vremii» şi să se facă om, El şi-a asumat o descendenţă pământească, arătând astfel că firea Sa umană este reală. Astfel, pentru a demonstra contemporanilor şi celor de după dânsul că Mântuitorul Hristos S-a întrupat real şi nu a luat o fire omenească închipuită, Sfântul Evanghelist Matei a prezentat spiţa neamului Său pe linia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a Dreptului Iosif. Întrucât scrie Evanghelia sa pentru cei convertiţi dintre iudei, Sf. Evanghelist aşează în prim plan pe regele David şi pe Avraam, două personalităţi de mare referinţă pentru poporul lui Israel. El arată astfel că, asemenea nouă tuturor, Fiul lui Dumnezeu înomenit se înrudeşte cu neamul omenesc. Evanghelistul doreşte totodată să arată că Mântuitorul Hristos poartă întru Sine înteagul neam omenesc după firea Sa omenească pe care şi-a însuşit-o prin întrupare din Preasfinta Născătoare de Dumnezeu”, a spus IPS Părinte Irineu. În continuarea cuvântului de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre taina recapitulării neamului omenesc în Fiul lui Dumnezeu întrupat. „Ca om adevărat, noi Îl avem întotdeauna pe Domnul Hristos în mintea şi sufletul nostru. El ne-a reunit pe toţi în Trupul Său şi pentru toţi Şi-a vărsat scumpul Său Sânge, ca să ne izbăvească din robia păcatului şi a morţii. În Sfânta Taină a Întrupării Sale, Maica Domnului este aceea care se roagă pentru noi, ne poartă de grijă şi este Mama noastră. Astfel, dacă Mântuitorul Iisus Hristos are o Mamă pe pământ şi un Tată în ceruri şi noi, printr-Însul, avem ca mamă pe Preasfânta Născătoare şi tată în ceruri, pe Tatăl cel Ceresc. Aşadar, unirea dintre cer şi pământ s-a făcut pentru prima oară când stămoşul nostru Adam a fost alcătuit cu Mâinile lui Dumnezeu, refăcându-se atunci când Fiul lui Dumnezeu, Adam cel nou, S-a făcut Fiul Omului, purtându-ne permanent în grija Sa, întrucât este din neamul nostru”, a conchis Mitropolitul Olteniei.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a hirotonit întru preot pe diaconul Daniel Ianoş, pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae” – Glogova, din judeţul Gorj.

Arhid. Ioniţă Apostolache