MSN

17.07.2015 – Tradiţie şi misiune la Facultatea de Teologie din Craiova


Blazonul învăţământului teologic din Mitropolia Olteniei este reprezentat la cel mai înalt nivel de peste două decenii de Facultatea de Teologie din Craiova. Înfiinţată în anul 1992, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu, înalta instituţie de învăţământ teologic din Cetatea Băniei îşi deschide astăzi porţile pentru noile generaţii de slujitori ai sfintelor altare, pentru viitorii dascăli şi misionari ai Bisericii Ortodoxe Române.


Anul acesta se împlinesc 23 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova. Sub conducerea şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, prestigioasa instituţie de învăţământ teologic de rang universitar duce mai departe o frumoasă tradiţie, împodobită cu numeroase realizări şi împliniri. La loc de cinste am putea număra înfiinţarea Centrului de restaurare şi vizualizare, din strada Brestei, nr. 24, unde învaţă astăzi studenţii de la Secţia de Artă Sacră. Toate realizările administrative fac dovada faptului că preocuparea pentru învăţământul teologic în Cetatea Băniei, din ultimele două decenii, a crescut mult în rândul credincioşilor olteni şi nu numai. Mai mult, prin mandatul teologilor şcoliţi aici, glasul Bisericii Ortodoxe se face auzit în toate colţurile lumii. Astăzi, despre importanţa anilor petrecuţi pe băncile Facultăţii de Teologie din Craiova vorbesc foştii absolvenţi, care au transpus învăţăturile deprinse aici în planul personal şi comunitar, în familie şi societate.


„Dascăli minunați mi-au mediat întâlnirea cu Sfânta Scriptură și cu Sfinții Părinți”

Preoteasa Emilia Sorescu, lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova, la Secţia de Asistenţă Socială, se numără printre absolvenţii şcolii teologice din Craiova, în promoţia 1999. Este de asemenea pre­ședinte al sucursalei Dolj a Colegiului Național al Asis­ten­ților Sociali. „Am privit mereu ca pe un dar șansa de a studia simul­tan Teologia și Asistența socială. Forma modernă, profesionistă de ajutorare a aproapelui, asis­tența socială are origine eclesia­lă. Mai mult, este în esența ei îm­plinirea unei porunci esenţiale creştinismului, este cale spre asemănare cu Dumnezeu, spre mântuire, cale individuală, dar şi colectivă. Dascăli mi­nu­nați mi-au mediat întâlnirea cu Sfânta Scriptură și cu Sfinții Părinți, întâlnire care mi-a deschis o perspectivă copleșitoare asupra asumării profesiei ca o modalitate de imitare a lui Dumnezeu, El Însuși desăvârșit în facerea de bine. Pentru un asistent social creștin, profesia sa nu presupune doar efortul omenesc, ci valoarea sa este dată de prezenţa harului lui Dumnezeu. Asistent social şi persoană asistată sunt amândoi chip al lui Dumnezeu, vase ale Duhului Sfânt. Fiecare vede în celălalt pe Hristos: unul pe Hristos în durere şi lipsuri, celălalt pe Hristos alinând durerea şi lipsurile. În numele lui Hristos, unul ajută, celălalt primeşte ajutor. Unul îşi împlineşte menirea de a fi asemenea lui Dumnezeu ajutând, celălalt este ajutat să-şi împlinească aceeaşi menire”.


„Aici am învăţat cum să mă raportez creştineşte la problemele de viaţă”

La rândul său, domnul lect. dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, a absolvit Facultatea de Teologie din Craiova în anul 2002. „Pot spune că este locul în care am întărit şi mai mult legătura mea cu Dumnezeu. Aici am învăţat cum să mă raportez creştineşte la problemele de viaţă, am descoperit faptul că tradiţia noastră culturală este una creştină, am realizat cât de mult înseamnă şi câtă bucurie poate aduce ajutorul acordat celor aflaţi în suferinţă. Facultatea de Teologie din Craiova a făcut din mine un misionar al crezului ortodox pe care îl împărtăşesc din toată inima oamenilor din contextul activităţii mele profesionale.”

Misiunea teologilor oltenie peste hotare

Mulţi dintre absolvenţii de la Craiova au ajuns să profeseze peste hotare. Este exemplul familiei preotului Dumitru-Lucian şi Mihaela Crețan, care au în grijă Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Arhanghel Mihail” din Mirano, provincia Veneția, Italia. Doamna preoteasă şi-a început activitatea misionară în ţară, ca profesor de religie. Astăzi este angajată în proiectul de limbă, cultură și civi­li­za­ție românească din Italia. „Mă numesc Mihaela Crețan (Ungureanu) și sunt absolventă a Facul­tății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Secția Pastorală. Am absolvit Facultatea de Teologie în anul 1997 și m-am bucurat pe parcursul celor 4 ani de studiu de bogăția spi­rituală ce ne-o împărtășeau pă­rinții profesori la orele de curs. Această perioadă a fost deosebit de importantă pentru formarea mea ca om și ca profesor. Tot aici am învățat foarte multe lucruri pe care le am drept modele de urmat chiar și acum, după cei 18 ani trecuți de la absolvire. Acum, că nu mai sunt profesor de religie în România, tot nu pot sta departe de copii, drept care am intrat în proiectul de limbă, cultură și civilizație românească ce se desfășoară în state membre UE, cum este și Italia. Aici, pe lângă mi­siunea de preoteasă pe care mi-o îndeplinesc alături de soțul meu, părintele Dumitru-Lucian Crețan, și el absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova în anul 2000, pun în slujba copiilor români din parohia noastră (Parohia Ortodoxă Română <Sfântul Arhanghel Mihail> din Mirano, provincia Veneția) tot ce am acumulat în acești ani, ca acești copii să nu uite că sunt români, să cunoască religia ortodoxă, să cunoască tradițiile poporului nostru și să fie mândri că sunt urmașii lui Ștefan cel Mare și ai lui Mihai Viteazul, că România este un colț de rai, iar noi suntem datori moral să ducem mai departe acest lucru și să arătăm lumii întregi că românii sunt un popor cu rădăcini bine fixate în inimile noastre, ori­unde ne-am afla în lumea aceasta. Acum în încheiere vreau să spun tuturor că facultățile de teologie ortodoxă din întreaga țară au fost și rămân facultăți care formează nu doar omul, ci și creștinul din Biserică. Avem nevoie de astfel de oameni pentru a rămâne pe veci cre­știn-ortodocși. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!”

La rândul său, preotul Cornel Grecu slujeşte astăzi în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Veronica”, din Coventry, Marea Britanie. Temelia formării sale teologice s-a pus tot la Craiova, în urmă cu 12 ani. „Cu foarte multă bucurie, pot spune că Facultatea de Teologie Ortodoxă, pe care am absolvit-o acum 12 ani la Universitatea din Craiova, secțiile pastorală şi asistență socială şi mai apoi cea de master în Doctrină şi cultură, a fost punctul de echilibru în devenirea mea profesională şi dezvoltarea persoanală. Cu Dumnezeu în suflet, am păşit peste hotarele ţării şi am lucrat în diferite domenii de activitate. Întotdeauna însă am avut crezul meu ortodox, ca tovarăş de călătorie, povăţuitor şi normă de echilibru. Astăzi împlinesc lucrarea Bisericii Ortodoxe Române ca preot în Coventry, UK, şi pot spune că, prin ceea ce am învăţat la Craiova, mă simt împlinit. Am o familie frumoasă, soţia şi cei doi copii, alături de care propovăduiesc permanent credinţa ortodoxă, chiar şi celor care nu au auzit de Hristos. Slujesc la Parohia Ortodoxă Română ‘Sfânta Veronica’, din oraşul Coventry, UK, unde am fost rânduit de Părintele Mitropolit Iosif ca preot paroh din iunie 2014 odată cu primirea gramatei mitropolitane, dar fiind hirotonit ca preot din iulie 2012 de către Parintele Episcop Ignatie Mureşanul pe seama parohiei din Birmingham cu sarcini de organizare a misiunii şi apoi a parohiei din Coventry. Rămân profund recunoscător, profesorilor şi părinților care au avut un rol important în devenirea mea ca om şi niciodată nu voi uita unde m-am format. Cu adâncă recunoştintă!”.

Facultatea de Teologie din Craiova funcţionează astăzi cu două secţii de licenţă: Teologie Pastorală şi Artă Sacră, la care se adaugă programul de masterat şi şcoala doctorală, cu patru profesori coordonatori.


(Arhid. Ioniţă Apostolache)