MSN

29.06.2018 – Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în tradiţia Bisericii Prinos de laudă căpeteniilor apostolilor

Prăznuirea Sfinţilor Apostoli „Petru şi Pavel” adună mulţime de credincioşi la rugăciune, pilda celor doi verhovnici aducând folos duhovnicesc celor care le aduc cinstire. Cu acest prilej, aducem şi noi astăzi multumire lui Dumnezeu pentru faptele lor minunate, zicând: „cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă”

Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona și fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chefa (piatră). După „o pescuire minunată” pe lacul Ghenizaret, el este chemat să devină „pescar de oameni”. Mărturisește în numele Apostolilor Dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapădă de Domnul Hristos, atunci când El este prins spre a fi răstignit. După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca Apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se botează „trei mii de persoane”.

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în ultima parte a vieții, la Roma. A murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.

„Saule, Saule de ce Mă prigonești?”

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din semenția tribului lui Veniamin. A fost elevul învățatului rabin Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împotriva creștinilor. În Faptele Sfinţilor Apostoli se menţionează că a participat la uciderea Arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului, Sfântului Pavel i se arată Domnul Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule, Saule de ce Mă prigonești?”. Se convertește și primește botezul de la Apostolul Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Ocrotitorii celor întemniţaţi

Din cauza faptului că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în temniță pentru că L-au mărturisit pe Domnul Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din Romania. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiți de libertate și din cauza faptului că cei ajunși în penitenciare sunt persoane care au greșit față de Dumnezeu, precum au greșit și ei: Apostolul Petru S-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini.

„Postul Sânpetru”

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este cunoscut și sub denumirea populară de „Postul Sânpetru”. Postul acesta este rânduit de către Biserică întru cinstirea acestora, dar și întru amintirea faptului că Sfinții Apostoli Petru și Pavel posteau și se înfrânau întotdeauna înainte de a întreprinde acte importante. În vechime, acest post mai era cunoscut și sub denumirea de „Postul Cinzecimii”, datorită tuturor darurilor Sfântului Duh, care au ajuns la Sfinții noștri Apostoli.

Primele atestări ale Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează din secolul al IV-lea d.Hr., fiind consemnate în Constituțiile Apostolice. Ulterior, informații referitoare la acest post se vor găsi și la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret episcopul Cirului, dar și la Sfântul Leon cel Mare. Conform cercetătorilor patristice şi aghiografice, acest post obișnuia să se țină doar în cercurile monahale. Abia ulterior a ajuns să se extindă și în rândul credincioșilor.

Acest post nu are niciodată dată fixă, dat fiind faptul că începutul acestui post se stabilește în funcție de data în care cad Sfintele Paști. Postul începe întotdeauna în ziua de luni de după Duminica Tuturor Sfinților. Pentru a putea determina durata acestui post, se aplică acestă regulă: numărul de zile de la data Învierii(inclusiv) și până la data de 3 Mai, atâtea zile durează postul.

În „Postul Sânpetrului”, zilele de sâmbătă și duminică au dezlegare la pește. De asemenea, dezlegare la pește este și în ziua sărbătoarei Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, respectiv ziua de 24 Iunie. Mai mult, dezlegare la pește este și în zilele de luni, marți și joi, numai dacă întru aceste zile Biserica sărbătorește un sfânt cu doxologie mare, cu polieleu și cu cruce neagră în calendarul bisericesc. Dacă însă, o astfel de zi se întâmplă miercuri sau vineri, atunci se face dezlegare la untdelemn și vin. Dacă prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade într-o zi de miercuri sau vineri, în aceste zile se face dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Pr. Marius Bârlădeanu