MSN

30.08.2016 – Sfinte Liturghii Arhiereşti în Arhiepiscopia Craiovei

Începând de duminică, 28 august, socotită în calendarul Bisericii noastre drept a 10-a după Rusalii, continuând mai apoi luni, 29 august, cu sărbătoarea praznicului „Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul”, credincioşii olteni şi-au plecat genunchii la rugăciune, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.

Două locaşuri de închinare din judeţul Gorj au îmbrăcat straie de sărbătoare în acest final de august. Astfel, în Duminica a 10-a după Rusalii (28 august 2016), Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Scrada, filia Gâlcești, comuna Berlești, protoieria Târgu Cărbunești a fost resfinţită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi  Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, iar Mănăstirea Cămărăşeasca şi-a sărbătorit hramul luni, 29 august, de praznicul Tăierea cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârşită şi aici de Mitropolitul Olteniei, iar răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova.


Biserica din parohia Scrada, Gorj a fost resfinţită

Credincioşii din parohia Scrada, filia Gâlceşti şi din localităţile învecinate au venit în număr mare la slujba de resfinţire a bisericii parohiale şi la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” din Gâlceşti a fost construită din lemn în anul 1775. În decursul vremii a fost reparată de mai multe ori, fiind zidită în secolul trecut prin contribuţia  enoriaşilor şi sfinţită la 24 august 1975 de către vrednicul întru pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh Taoctist, pe atunci Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. În ultimii ani biserica a fost supusă unor ample lucrări de renovare şi consolidare, realizate cu sprijinul autorităţilor publice locale şi a enoriaşilor în frunte cu părintele paroh Constantin Popescu. Pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, mai multe persoane au primit Gramate de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, iar preotul paroh a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor.


“În biserică stăm de vorbă cu Dumnezeu”

La sfârșitul oficierii Sfintei Liturghii Mitropolitul Olteniei a tâlcuit textul evanghelic duminical care vorbeşte despre vindecarea lunaticului (Matei 16, 14-23). De asemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte a reiterat importanţa Bisericii în iconomia mântuirii noastre. “Ziua de astăzi va rămâne o amintire plăcută pentru că asemenea momente au o semnificație deosebită în viața noastră, a clericilor și a credincioșilor, a celor care au venit la slujba de resfințire şi la Sfânta Liturghie, a celor care au lucrat pentru înfrumusețarea Casei lui Dumnezeu. Biserica este pentru noi locul de întâlnire cu Dumnezeu. Aici, venim în vizită la Dumnezeu, venim ca să stăm de vorbă cu El, venim  să cerem ajutor pentru trebuințele noastre, pentru necazurile şi suferinţele noastre și de aici plecăm acasă, fiecare în parte, cu daruri bogate pentru că Dătătorul de viață și Atotmilostivul stăpân este Acela care poartă de grijă de viața noastră, a fiecăruia în parte. N-am putea trăi și nici n-am putea să lucrăm pe pământul acesta dacă puterea și ajutorul lui Dumnezeu nu s-ar pogorî peste noi, dacă nu am fi sub permanenta Sa purtare de grijă. Aşadar, Biserica este cu adevărat Casa Tatălui nostru ceresc, Cel care ne-a învrednicit pe noi oamenii să ridicăm asemenea lăcașe sfinte de închinare şi rugăciune, spre slava Lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a spus IPS Irineu.

Hram de tradiţie la Mânăstirea Cămărăşeasca

Momentele liturgice dedicate hramului Mănăstirii Cămărăşeasca din judeţul Gorj au început duminică seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia şi Privegherea. În ziua praznicului Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, Sfânta Liturghie a fost săvârşită în altarul de vară al mănăstirii de către IPS Părinte Mitropolit Irineu, în sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a vorbit credincioşilor despre viaţa curată şi plină de har a celui cunoscut ca Înaintemergător al Domnului nostru Iisus Hristos, exemplu de credinţă, viaţă curată şi jertfelnicie. “Sfântul Ioan Botezătorul, aşa cum îl mărturiseşte însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este cel mai mare bărbat născut din femeie, cel care uneşte lumea veche cu lumea nouă, Vechiul Testament cu Noul Testament. Rod al rugăciunii neîncetate a părinţilor săi, El a venit în lume spre a descoperi oamenilor Calea şi Adevărul, pentru a propovădui Cuvântul vieţii, adică pe însuşi Mântuitorul Hristos care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Din fragedă copilărie s-a obişnuit cu postul şi rugăciunea, iar în pustie s-a iniţiat în tainele cereşti. Atât de curată şi bineplăcută înaintea lui Dumnezeu a fost viaţa lui, încât a fost cinstit şi considerat de contemporanii săi ca înger în trup, iar Sfânta Scriptură îl numeşte «glasul celui ce strigă în pustie» (Matei 3, 3) pentru a pregăti calea Domnului. Îndemnul care răsună şi astăzi peste veacuri, cuvântul său de întâmpinare a celor ce veneau la el era: «Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor!» (Matei 3, 2). O împărăţie a cerurilor care a fost adusă pe pământ odată cu venirea Domnului, Cel care a deschis iarăşi pentru noi porţile raiului, închise omului după căderea strămoşilor noştri Ada şi Eva în păcat”, a spus IPS Irineu.

Mănăstirea Cămărăşeasca, scurt istoric

Mănăstirea Cămărăşeasca este aşezată pe malul râului Gilort, la circa un Kilometru şi jumătate de oraşul Târgu  Mănăstirea Cămărăşeasca este aşezată pe malul drept al râului Gilort, la circa un kilometru şi jumătate de oraşul Târgu Cărbuneşti. După cum este specificat în pisania din pridvorul bisericii, sfântul aşezământ monahal a fost ridicat în anul 1780 de către polcovnicul Mihail Colţescu, în timpul voievodului Alexandru Ispilanti. Biserica este construită în formă de corabie, din zid masiv de cărămidă, având pronaosul despărţit de naos, pridvorul fiind aşezat pe stâlpi ornamentaţi din piatră, în stil brâncovenesc, cu arcade în formă de semicerc. De-a lungul anilor a fost renovat de mai multe ori, dar pictura, în stil neobizantin, a fost păstrată în forma sa originală. În anul 2011, în curtea mănăstirii a fost strămutată din satul Pojogeni, comuna Copăcioasa, o biserică de lemn de o rară frumuseţe, monument istoric de la anul 1730. În timpul regimului comunist mănăstirea a fost închisă cultului, fiind reactivată după  anul 1989, cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu. În prezent, aici vieţuieşte o obşte de maici condusă de stareţa Cristofora Drăghici.

Preot Gheorghe Cioiu

Prof. Vasile Gogonea