MSN

12.08.2016 – Parohia Şitoaia în aşteptarea prăznuirii

Praznicul Adormirii Maicii Domnului va fi prăznuit cu aleasă bucurie de mai multe comunități din Arhiepiscopia Craiovei. Între acestea se numără și Parohia Șitoaia, o comunitate situată la baza dealurilor Amaradiei, la 16 km de municipiul Craiova.

Localitatea doljeană Şitoaia face parte din cele 4 sate ce formează comuna Almăj (Almăj, Moşneni, Bogea). Toponimul se leagă de neamul Şitoienilor, proprietarii satului încă de la anii 1800. Tot ei au ridicat şi biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Sfântul locaş a fost construit pe locul unei biserici mai vechi din lemn, datată cu anul 1533. Din cauza situaţiei demografice precare, parohia a fost mai mulţi ani de-a rândul filie a aşezărilor Almăj şi Işalniţa. A devenit independentă abia la data de 31 martie 1948, preot paroh fiind rânduit cucernicul Grigore Cornescu. Mai apoi a redevenit filie a Parohiei Işalniţa. Din ziua de 15 august 1998 s-a reînfiinţat ca parohie, funcţionând astfel până astăzi.


Specificul arhitectural al bisericii

În ceea ce priveşte arhitectura sfântului locaş, trebuie menţionat că materialul din care s-a zidit este cărămida, lucrată cu var cald şi pictată pe frescă în stil bizantin. Ctitorii bisericii sunt pictaţi în pronaos, în partea dreaptă: Dumitru Medelniceru şi soţia sa Profira, care ţin pe mâini biserica, alături de copiii lor. Tot aici îl regăsim aici şi pe boierul Nicolae Şitoianu cu familia. În altar, dea­supra proscomidiarului a fost pictat pomelnicul ctitorilor, la final fiind scrisă data de 27 iunie 1819. Acest lucru evidenţiază faptul că la acea dată a avut loc sfinţirea bisericii.
Construcţia bisericii este în formă de navă, cu o singură turlă în formă hexagonală, cu arcade ovale simetrice şi tindă. În anul 1935 a fost acoperită cu şiţă, a fost reparată tencuiala exterioară şi apoi văruită. În ultimii ani s-a refăcut din nou structura exterioară a bisericii, care ajunsese într-un grad avansat de degradare. S-a refăcut de asemenea gardul împrejmuitor şi s-a refăcut acoperişul.
Pictura se păstrează în forma originală. De menţionat stă faptul că a fost spălată de pictorul Bârneanu, preot din Craiova, cu osârdia preotului paroh Ion Filipescu, fiind ajutat de obştea satului Şitoaia, Jean Mihail (proprietarul satului), Constantin M. Ştefănescu (primarul comunei Almăj).

Activităţi actuale în parohie

Actualmente, parohia însumează un număr de 174 de familii, păstorite de pr. Marius Emanuel Guşe. Pe plan misionat şi catehetic s-au legat mai multe parteneriate cu Şcoala Gimnazială „I.Gh. Pleşa” din comuna Almăj. În patrimoniul parohiei se află aproximativ 200 de volume, aşezate la dispoziţia credincioşilor. În colaborare cu şcoala, se organizează, cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun sau de Paşti, programe de colinde şi cântări bisericeşti, la care participă elevii din parohie. Ca specific aparte al acestei parohii stau întâlnirile frecvente, organizate spre folosul duhovnicesc al credincioşilor. Astfel, în ziua de Rusalii, toţi parohienii se întâlnesc într-o zonă frumoasă, unde alături de preotul paroh pun în evidenţă tradiţiile locale, prin serbări organizate de căluşarii satului. În fiecare an sunt de asemenea organizate excursii şi pelerinaje la diverse obiective istorice şi la mănăstiri. Astăzi, comunitatea credincioşilor din ­Şitoaia se pregăteşte intens de pregătirea hramului bisericii, pe care îl vor serba săptămâna viitoare, de praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Arhid. Ioniţă Apostolache, în Ziarul Lumina, Ediţia de Olteni