MSN

23.05.2016 – Evenimente liturgice în Arhiepiscopia Craiovei: Bucurii duhovniceşti pentru credincioşii gorjeni

De praznicul Sfinţilor Constantin şi Elena, credincioşii din Târgu Jiu au primit vizita Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a slujit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinţii Împăraţi” din zona Parângul. A doua zi, duminică, 22 mai, IPS Părinte a resfinţit biserica Mănăstirii Dealu, din judeţul Gorj.

Municipiul Târgu Jiu a găzduit în perioada 16 – 22 mai cea de a XVI-a ediţie a Zilelor oraşului, manifestare ce a avut în centru praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii spirituali ai urbei de pe Jiu. Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi, cinstiţi de Biserica noastră la 21 mai, a adunat şi anul acesta mii de credincioşi în lăcaşurile de închinare din Mitropolia Olteniei, iar la Târgu Jiu a căpătat conotaţii speciale deoarece oraşul sărbătoreşte şi împlinirea a 610 ani de la prima atestare documentară. Bucuria duhovnicească a sărbătorii a fost sporită de prezenţa în mijlocul credincioşilor tărgujieni a IPS Părinte Irineu, care a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinţii Împăraţi” din centrul municipiului.

Procesiune cu peste o mie de credincioşi

Manifestările închinate ocrotitorilor spirituali ai oraşului Târgu Jiu au debutat vineri seara, ora 19.00, cu săvârşirea Vecerniei unită cu Litia la Biserica închinată Sfinţilor Constantin şi Elena. A urmat, de la ora 21.00, o procesiune cu icoana Sfinţilor Împăraţi, la care au participat aproape o mie de credincioşi însoţiţi de circa150 de preoţi veniţi din parohii de pe întreg cuprinsul judeţului Gorj. Procesiunea a avut loc pe traseul: Biserica „Sfinţii Împăraţi”- Bulevardul Republicii – Bulevardul Constantin Brâncuşi, cu oprire în Piaţa Prefecturii, unde a fost rostită o rugăciune  – str. Victoriei – Biserica „Sfinţii Împăraţi”.

Sfinţii Împăraţi, „ocrotitori şi mijlocitori înaintea Tronului Ceresc”

Evenimentele liturgice au fost încununate a doua zi, sâmbătă 21 mai, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită la Biserica „Sfinţii Împăraţi” de către IPS Părinte Mitropolit Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei religioase a fost săvârşită şi hirotonia întru diacon a tânărului teolog Alin Constantin Nicola, pe seama Parohiei Comoşteni, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj. La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a rostit cuvânt de învăţătură despre viaţa şi contribuţia Sfinţilor Împăraţi la libertatea şi promovarea religiei creştine, amintind că aceştia sunt apărătorii ai dreptei credinţe şi mijlocitorii noştri în faţa tronului ceresc. „În zi de sărbătoare am înălţat rugăciuni către Bunul Dumnezeu şi totodată am chemat ajutorul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru a ne fi în continuare ocrotitori şi mijlocitori înaintea Tronului Ceresc, spre curăţirea şi mântuirea sufletelor noastre. Prin procesiunea de aseară şi Sfânta Liturghie pe care am săvârşit-o astăzi am vestit tuturor credincioşilor că Sfinţii Împăraţi cei întocmai cu Apostolii sunt în cetatea noastră, sunt alături de noi în aceste zile de sărbătoare spre a ne călăuzii paşii pe drumul către Împărăţia cea veşnică a cerurilor”, a spus IPS Irineu.

Biserica din Târgu Jiu, închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, este un veritabil monument de arhitectură ridicat în perioada anilor 1864 – 1874, pe locul unei vechi biserici din lemn. Sfântul locaş a fost sfinţit în anul 1875 de către Episcopul Atanasie al Râmnicului Noul Severin. În decursul anilor, biserica a cunoscut mai multe lucrări de renovare şi restaurare, ultima fiind efectuată în anul 2002.

Biserica Mănăstirii Dealu, resfinţită

Biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a Mănăstirii Dealu Mare din comuna Borăscu, județul Gorj, a fost resfințită duminică, 22 mai. Sfânta Liturghie și slujba de resfințire au fost săvârșite de IPS Părinte Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre bucuria împlinirii în această zi momentului de finalizare a lucrărilor care au avut loc la acest sfânt locaș. „Această zi sfântă și binecuvântată, înscrisă în planul veșniciei, s-a împlinit astăzi, după atâția ani de zile de așteptare, de muncă trudnică, de osteneală și de participare creștină ortodoxă a multora care au făcut ca biserica aceasta, chiliile din jurul acestei sfinte biserici, să formeze Mănăstirea Dealu Mare. A fost zidită biserica, a fost înălțată mănăstirea, și anii grei care au trecut după aceea au făcut ca lucrurile noastre omenești să sufere, să îndure această prigoană în care am trait și noi, cu toții. Însă cum Preamilostivul Dumnezeu primește osteneala noastră și-o așează în ceruri ca pe un prinos deosebit, ca pe o faptă cu putere mare, a rânduit ca astăzi, după hramul sfintei biserici Sfinții Împărați Constantin și Elena, să târnosim această biserică și să sfințim cele care s-au zidit aici prin osteneala maicii starețe, a maicilor și surorilor și altor binefăcători, ajutători și miluitori ai acestei sfinte mănăstiri”, a spus Mitropolitul Olteniei.

„Dumnezeu face ca lumea să fie vie și cheamă pe om chiar din moarte”

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică din această zi. „Asemenea vindecări se petreceau în Vechiul Testament, căci Dumnezeu n-a parasit niciodată lumea. A purtat de grijă oamenilor bolnavi, slabi, neputincioși, paralizați, în diferite chipuri, în diferite moduri și-n diferite timpuri. Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează deodată în organismal bolnav și suferind al acestui om și, la auzul cuvintelor Lui, trupul acesta alcătuit de mâna lui Dumnezeu se vindecă, depășind speranțele lui, depășind gândirea umană a celor de lângă el. Prin aceasta ni se arată că Dumnezeu face ca lumea să fie vie și cheamă pe om chiar din moarte, cum știm că a chemat sufletul lui Lazăr și l-a înviat a patra zi. Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă adevăruri fundamentale pentru viața noastră legate de Taina Sfântului Botez, de venirea Mântuitorului Iisus Hristos, de scopul venirii lui Dumnezeu, iertarea păcatelor noastre, curățirea și spălarea noastră de păcate, vindecarea noastră, dacă vrem s-o avem, și prezența lui Dumnezeu lângă noi în orice moment și-n orice loc al existenței noastre. Dacă vrem să-L avem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, e necesar să-L chemăm în ajutorul nostru, să-L chemăm în rugăciunile noastre și El vine, se sălăsluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea”, a adăugat ÎPS Irineu.

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost zidită in anul 1865 de Constantin Savoiu și pictată în anul 1874, fiind sfințită de către Preasfințitul Părinte Atanasie, Episcopul Râmnicului Noului Severin. A fost desfiinţată în anul 1959 şi reînfiinţată în 1992, fiind o mănăstire de maici. Între 1994 – 2015 au fost efectuate lucrări de renovare și repictare, construindu-se pronosul și pridvorul bisericii, clopotnița, chiliile și gardul împrejmuitor.

Preot Gheorghe Cioiu

Gabriela Firu