MSN

05.05.2016 – Praznicul Învierii Domnului în Cetatea Băniei: IPS Părinte Mitropolit Irineu în mijlocul credincioşilor olteni

Bucuria Praznicului Învierii Mântuitorului Hristos a umplut inimile credincioşilor olteni de lumină şi speranţă. Împărtăşirea liturgică a evenimentului pascal s-a împletit şi anul acesta cu arhiereştile binecuvântări, în catedralele chiriarhale din Mitropolia Olteniei. Astfel, în Cetatea Băniei, slujba euharistică a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitopolit Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La miezul nopţii, clopotele Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” au început să bată şi peste două mii de suflete au răspuns într-un glas la tradiţionalul salut pascal de „Hristos a înviat!”. De pe esplanada din faţa catedralei, Părintele Mitropolit a dat citire scrisorii pastorale, pregărite pentru poporul cel binecredincios din Arhiepiscopia Craiovei, cu prilejul Marelui Praznic. A urmat Sfânta Liturghie, săvârşită în sfântul locaş, în cadrul căreia credincioşii au putut asculta răspunsurile coralei mixte a catedralei şi cântările calofonice ale Grupului Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”.

„Este o relaţie strânsă între creaţia lui Dumnezeu şi Înviere”

Bucuria pascală a craiovenilor a fost plinită de asemenea prin slujba de „A doua Înviere”, săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Irineu în Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu. Aici, de la orele 13,00, câteva sute de oameni au participat la această rânduială specifică zilei pascale. Sfânta Evanghelie a fost citită, după rânduială, în mai multe limbi de preoţii de la Facultatea de Teologie din Craiova şi de la paraclisele mitropolitane din oraş. După lectura biblică, IPS Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a arătat legătura intimă ce leagă „creaţia de Praznicul Învierii, în contextul iconomiei dumnezeieşti”. „El a fost răstignit, a fost îngropat şi apoi a înviat. Toate aceste acte, aceste fapte ale Sale, arată legătura Lui cu neamul omenesc, cu creaţia şi totodată obiectivul pe care Mântuitorul l-a avut în vedere atunci când S-a întrupat «pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire». Este o relaţie strânsă între creaţia lui Dumnezeu şi Înviere. La Evanghelia din noaptea Învierii am ascultat cum Sf. Ioan Teologul vorbeşte despre începutul lumii. «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul», spune el, preluând din Cartea Facerii, unde ni se arată că, tot la început, «a făcut Dumnezeu cerul şi pământul». Aşadar, această Evanghelie aminteşte despre creaţia lumii şi, după cum am constatat, Evanghelia citită la A doua Înviere vorbeşte despre Învierea Mântuitorului Hristos, adeverirea acestei minuni, realitatea ei şi legătura cu Sfinţii Ucenici, cu timpul, cu lumea aceasta şi cu lumea veşnică. Deci, vorbind despre creaţia lui Dumnezeu, arătăm că Atotputernicul a adus lumea din nefiinţă la fiinţă, că El a făcut cerul şi pământul, cele văzute şi cele nevăzute. Pe toate acestea le-a făcut prin Cuvântul Său, întrucât Tatăl cel Ceresc lucrează prin Cuvântul – Fiul Său şi prin Duhul Sfânt. El gândeşte şi lucrurile se împlinesc, se articulează, se pecetluesc şi se definitivează prin Cuvântul Său – Fiul şi se desăvârşesc prin Duhul Sfânt”, a spus IPS Părinte Mitropolit.


La final, credincioşii au fost binecuvântaţi de Mitropolitul Olteniei şi au primit iconiţe cu Învierea Domnului. IPS Părinte a revenit în mijlocul credincioşilor de la Paraclisul „Maica Precista” – Dudu, săvârşind aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în prima zi a Praznicului Pascal, luni, 2 mai. Programul liturgic al Părintelui Mitropolit a fost completat marţi, 3 mai, prin săvârşirea Sfintei Liturghii la Mănăstirea Lainci, de praznicul Sfântului Cuvios Irodion, stareţul cinstitului aşezământ.Arhid. Ioniţă Apostolache