MSN

25.02.2016 – Activităţi catehetice în Mitropolia Olteniei: „Rolul familiei creştine în actualitate”

Mai multe locaşuri de închinare din Mitropolia Olteniei au găzduit la începutul acestei săptămânii activităţi catehetice pentru copii şi tineri. Alături de temele obişnuite, centrate pe temele mari din Învăţătura de Credinţă a Bisericii, în cadrul întâlnirilor săptămânale s-a pus în discuţie şi tema familiei tradiţionale.

Activităţile de catehizare pentru copii şi tineri reprezintă o permanentă prioritate pastorală în parohiile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Săptămânal, învăţătura Sfintelor Scripturi şi Sfintele noastre Predanii se împărtăşeşc celor de diferite vârste, care, de la mic la mare, pun la inimă Cuvântul lui Dumnezeu. Abecedarul credinţei este predat cu dragoste şi dăruire de preoţii şi diaconii din sfintele locaşuri, jertfelnici veghetori în împărtăşirea pedagogiei creştine.Cateheză despre familie creştină

De curând, prin lucrarea laicatului creştin, amintind aici Asociaţia „Părinţi pentru ora de Religie”, atenţia Bisericii s-a îndreptat în mod sporit spre întărirea, promovarea şi susţinerea familiei tradiţionale. În acest sens, pe lângă lecţiile de catehizare, împărtăşite celor tineri, slujitorii din Mitropolia Olteniei veghează ostenesc alături de voluntarii implicaţi în procesul de promovare a normalităţii şi firecului în context matrimonial.

Tot despre familia creştină au vorbit şi membrii grupului catehetic „Sfântul Ambrozie cel Mare” din Parohia Rovine. Alături de preotul coordonator, Marius Bârlădeanu, peste 20 de credincioşi au dezbătut această problemă duminică seară, după slujba Vecerniei, în Biserica „Ziua Crucii” din Craiova.  Tema întâlnirii a fost „Rolul familiei creştine în actualitate”. „Am punctat în cadrul întâlnirii noastre mai multe aspecte legate de viaţa şi roadele familiei creştine. În pimul rând am explicat credincioşilor noştri că legătura dintre soţi trebuie să se raporteze permanent la jertfa Mântuitorului Hristos. Numai atunci familia va ajunge să atingă adevărata trăire şi slujire , va ajunge să rodească în dragostea naşterii de punci, să poarte cu demnitate până la sfârşitul vieţii pământeşti respectul şi devotamentul reciproc. Am vorbit de asemenea şi despre provocarea familiei creştine în faţa secularismului de astăzi, o problemă extrem de importantă în contextul realităţilor pe care le trăim cu toţii”, a spus pr. Marius Bârlădeanu.La Centrul catehetic „Sfântul Mare Proorc Ilie Tezviteanul”, tinerii coordonaţi de diaconul Iulian Cravcenko s-au întâlnit pentru a completa cunoştinţele despre Sfânta Scriptură. „O parte din copii s-au spovedit și împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii, săvârşite la Paraclisul mitropolitan «Sfântul Gheorghe Vechi». În cadrul activităților, pe care le-am desfășurat la sediul nostru, am recitit capitolul de la Facere, care se referă la Turnul Babel, am citit o povestioară cu tâlc, apoi fiecare în parte a creat câte o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile Sale. Partea interactivă a catehezei noastre a fost jocul „darul”. La final ne-am bucurat cu toţii de prăjiturile și dulciurile aduse”, a spus diac. Iulian.

În Arhiepiscopia Râmnicului, au fost organizate activităţi catehetice la Paraclisul „Buna Vestire” din Râmnic şi în Parohia Brezoi III, din Protoieria Călimăneşti.

Arhid. Ioniţă Apostolache