MSN

02.01.2016 – Sfinte Liturghii Arhiereşti la început de an în Mitropolia Olteniei: Cuvânt de învăţătură şi binecuvântări arhiereşti la Biserica Madonei din Craiova

Prima zi a anului 2016, închinată Praznicului „Tăierii împrejur a Domnului” şi Sfântului Vasilie cel Mare, a adunat sute de credincioşi la rugăciune în locaşurile de închinare din Mitropolia Olteniei. În Cetatea Băniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul Bisericii „Maica Precista” – Dudu.

Câteva sute de credincioşi s-au rugat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în prima zi a anului nou, în Paraclisul Mitropolitan „Madona Dudu” din Craiova. Sfânta slujbă a fost săvârşită de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.


„Anul care a trecut îl încredinţăm lui Dumnezeu”

La final, după citirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, IPS Părinte Mitropolit a aşezat la inima credincioşilor prezenţi cuvânt de aleasă învăţătură duhovnicească. „Am început un an nou în care vrem să avem parte de împlinirile noastre, de rugăciunile noastre, de pogorârea darurilor Preasfântului Duh peste viaţa noastră. Este un moment de reflecţie şi de analiză, ca noi să evaluăm ceea ce am făcut anul trecut, să îndepărtăm de la noi ceea ce este rău şi să perpetuăm în viaţa noastră legătura personală cu Dumnezeu. Această relaţie cu Părintele Ceresc este esenţială pentru că suntem făcuţi de mâinile Sale şi nu puteam să ne realizăm şi să împlinim scopul nostru fără de Dânsul. «Fără de Mine nu puteţi face nimic», ne spune Mântuitorul Hristos şi de aici înţelegem că viaţa noastră nu este un simplu produs biologic, ci un dar de la Dumnezeu care se prelungeşte pentru timpul de aici şi rămâne veşnic în Împărăţia Cerurilor. De aceea, suntem întotdeauna încredinţaţi să lăsăm cele ale noastre în grija şi ocrotirea Celui Atotputernic. Pentru aceasta, anul care a trecut îl încredinţăm lui Dumnezeu, aşa cum îi încredinţăm şi viaţa noastră, ca El să ne aibă în pază, iar noi să fim ascultători şi mulţumitori faţă de Dânsul”, a spus IPS Părinte.

„Mântuitorul a acceptat să sufere din primele zile ale Naşterii Sale”

În continuare, Mitropolitul Olteniei a explicat semnificaţia teologică a praznicului „Tăierii Împrejur a Domnului”, amintind în acest context că vechiul ritual iudaic avea menirea de a certifica simbolic „legătura omului cu Dumnezeu, dorind totodată să cenzureze permanent pecetea păcatului. În Vechiul Testament, toţi cei de parte bărbătească erau tăiaţi împrejur în cea de a opta zi de la naştere, fiind încredinţaţi lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit în lume să împlinească Legea şi proorocii, a împlinit această rânduială, deşi nu avea nevoie de ea, fiind născut fără păcatul strămoşesc din Preacurata Fecioară Maria şi de la Duhul Sfânt. Ca să nu se smintească cineva şi să arate că este din neamul nostru, Mântuitorul a acceptat prin bunăvoinţa şi dragostea Sa ca să sufere din primele zile ale Naşterii Sale. Acest momentul este istorisit de Sfântul Evanghelist Luca. El arată astfel că după ce a primit tăierea împrejur în Templul din Ierusalim, fiind primit acolo de Dreptul Simeon şi de Proorociţa Ana, Mântuitorul Hristos a fost nevoit să fugă în Egipt împreună cu Maica Sa şi cu Dreptul Iosif”, a afirmat Părintele Mitropolit.

„Nimeni nu rămâne departe de Jertfa Mântuitorului Hristos”

În contextul prăznuirii Sfântului Vasile cel Mare, IPS Irineu a arătat rolul şi importanţa slujirii Sfântului Părinte în viaţa Bisericii, pe care a apărat-o de erezie şi a împodobit-o cu rugăciuni şi slujbe alese. „Prin rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare Îl chemăm pe Dumnezeu să ne ajute şi să ne izbăvească de cel rău. Realitatea văzută şi nevăzută este un concret al vieţii noastre, este ceva cu care noi trăim în mod firec. Dacă sunt îngeri, sunt şi demoni, dacă sunt lucruri bune, sunt şi lucruri rele, dar peste toate, Cel care rânduieşte viaţa noastră este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. El este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, El stăpâneşte veacurile şi ţine în braţele Sale tot timpul şi tot neamul omenesc. În El suntem recapitulaţi cu toţii deopotrivă şi fiecare în parte. Nimeni nu rămâne departe de Jertfa Mântuitorului Hristos, de Trupul şi de Sângele Său. Este adevărat că Dumnezeu nu este în inima omului păcătos şi necredincios. Dacă însă dorim să-L păstrăm în sufletul nostru, trebuie să scoatem tot ce este rău din viaţa noastră. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu inima noastră, după cum El Însuşi ne cere prin cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul: «Fiule/fiică, dă-Mi inima ta». Dacă vom împlini acest lucru, El va şti ce să facă cu noi. De aceea, noi trebuie să-i cerem întotdeauna: «Izbăveşte-ne de cel viclean», pentru că numai izbăviţi de vrăjmaşul vom putea să biruim şi slăbiciunile noastre, şi să ne întărim viaţa noastră prin rugăciune, prin post şi prin venirea la Sfânta Biserică”, a conchis IPS Părinte Irineu.

Sfinte Liturghii Arhiereşti la Râmnic şi Turnu Severin

În aceeaşi zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală  „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. La rândul său, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a slujit la Catedrala episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Drobeta Turnu Severin, iar Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a liturghisit la Biserica „Toţi Sfinţii” din Râmnicu Vâlcea.

Arhid. Ioniţă Apostolache