MSN

15.09.2015 – Examen de capacitate preoţească la Craiova, sesiunea septembrie 2015

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 22-23 septembrie 2015 o nouă sesiune pentru examenul de capacitate preoţească. Evaluarea se adresează fiilor duhovniceşti ai Mitropoliei Olteniei, absolvenţi de studii universitate în teologie, specializarea teologie pastorală. Va avea loc, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sf. Sinod al BOR, în şedinţa din 9-10 iulie 2008 şi comunicată eparhiilor prin temeiul nr. 1.192/2009, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

–          marţi, 22 septembrie, de la orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii

–          marţi, 22 septembrie, de la orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor,

–          miercuri, 23 septembrie, de la orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

În vederea susţinerii examenului de capacitate preoţească se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 31 august – 17 septembrie a.c., achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul de înscriere va va conţine următoarele documente:

–          cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen,

–          binecuvântarea ierarhului de care aparţine,

–          recomandarea preotului duhovnic,

–          copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă,

–          adeverinţă medicală,

–          curriculum vitae,

–          cazier judiciar,

–          dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://old.mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.