MSN

14.08.2015 – Sfinte Liturghii Arhiereşti la Mănăstirile Tismana şi Brâncoveni

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va sluji sâmbătă, 15 august, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la hramul Mănăstirii Tismana, judeţul Gorj. Duminică. 16 august, cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni, IPS Părinte Mitropolit va fi prezent la hramul Mănăstirii Brâncoveni, în judeţul Olt.

Mănăstirea Brâncoveni este situată la 20 de kilometri sud-vest de Slatina, în comuna Brâncoveni, localitate atestată documentar prima dată în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân.

Biserica mare, reconstruită în stil brâncovenesc, are formă de cruce , compartimentată în altar, naos şi pronaos. Pridvorul este deschis, susţinut de opt coloane din piatră, dispuse în centru. Catapeteasma este cea originală, din lemn, cu o sculptură bogat ornamentată, aurită, pe naos are o turlă, iar uşile sunt masive, din lemn de stejar sculptat, cu o compoziţie compartimentată şi cu un modelaj bogat.

În pronaos sunt înmormântaţi Papa Brâncoveanu, tatăl lui Constantin Brâncoveanu, mama şi bunica lui, iar în pridvor este înmormântată jupâniţa Celea. Pictura bisericii mari datează din 1837, autorii fiind necunoscuţi.

În muzeul mănăstirii, se păstrează coloanele mănăstirii Văcăreşti, icoane din secolul al XVIII -lea, pietrele funerare ale lui Ghica Vodă, Barbu Văcărescu şi ale postelnicului Dumitrescu.