MSN

30.12.2014 – Praznicul Sfântului Nicodim la Mănăstirea Tismana, în judeţul Gorj

Mănăstirea Tismana şi-a deschis porţile pentru pelerinii veniţi din toate colţurile ţării să aducă cinstire Sfântului Nicodim, în cea de a doua zi a Marelui Praznic al Naşterii Domnului, vineri, 26 octombrie. Sărbătoarea ocrotitorului sliritual al lavrei gorjene a început din seara de 25 decembrie, când la altarul mănăsritii s-a săvârşit rânduiala Vecerniei, unită cu Litia şi slujba Privegherii. Bucuria duhovnicească a credincioşilor adunaţi la rugăciune, a monahiilor din obşte şi a clericilor slujitori a fost plinită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a luat parte la sfintele slujbe de seară. A doua zi, la ceas de aleasă prăznuire, după Acatistul Sfântului Nicodim, IPS Părinte Mitropolit a fost întâmpinat de soborul preoţilor şi diaconilor slijitori în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, unde a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

 

Viaţa Sfântului Nicodim ca „pildă a vieţii noastre”

În cuvântul de învăţătură,  aşezat la inima credincioşilor, Mitropolitul Olteniei tâlcuit pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, amintind totodată de pilda vieţii şi de faptele minunate ale Sfântului Nicodim de la Tismana, părintele monahismului oltenesc. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei ne istoriseşte în pericopa evanghelică de astăzi despre evenimentele imediat următoare Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucuria negrăită a întregii lumi, a îngerilor şi a oamenilor a fost tulburată de tristeţea lui Irod, el numărându-se printre cei care nu s-au bucurat de venirea Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. Mai mult, acesta temându-se că este un împărat pământesc şi că S-a născut pentru a-i lua tronul, s-a sârguit în păcătoşenia lui să-L caute în Betleem şi să-L omoare pe Pruncul Sfânt. Rolul magilor de la răsărit, de la care Irod aflase că Hristos s-a născut în lume, a fost de a atrage atenţia iudeilor ca Acela despre care S-a vorbit în Lege şi în prooroci a venit ca să mântuiască neamul omenesc. Era o aşteptare îndelungată şi cu toţii se străduiau să-L întâmpine pe Mesia. În fapt, tot Vechiul Testament a fost presărat cu numeroase proorociri şi vestiri, de la căderea lui Adam şi până la ultimul prooroc, Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Iată că această aşteptare se împlineşte în Betleem prin Naşterea Mântuitorului Hristos din Preacurata Fecioară Maria”, a spus IPS Irineu. În continuare, Părintele Mitropolit a vorbit despre lucrarea duhovnicească şi ctitoricească pe care Sfântul Nicodim a înfăptuit-o în pământul Olteniei. „Doritor de viaţă pusnicescă, de vieţuire sfântă, Părintele nostru Nicodim intră în mai întâi în Muntele Atos. De aici el trece în ţara noastră, la Vodiţa, iar apoi vine la Tismana, unde zideşte această sfântă mănăstire, loc de aleasă pregătire duhovnicească pentru el, pentru ucenicii lui şi pentru toţi cei care doresc să dobândească Împărăţia cerurilor. Mai construieşte apoi Vişina şi în cele din urmă ajunge la Prislop. Mai apoi revine aici la Tismana, unde îşi află obştescul sfârşit al vieţii sale pământeşti, spre a se naşte pentru viaţa cea veşnică în Hristos. El şi-a lipit sufletul de Dumnezeu, fiind povăţuit şi sprijinit de Dreapta Celui Preaînalt. Această experienţă şi trăire duhovnicească a Sfântului Nicodim ne învaţă că, dacă ne apropiem de Dumnezeu, peste noi se revarsă harul Duhului Sfânt, şi suntem curăţiţi de toată înşelăciunea şi poftele cele pământeşti, de tot ceea ce este rău şi necurat în viaţa noastră. Împodobiţi cu asemenea daruri duhovniceşti, ne apropiem de cel Preaînalt. Şi astăzi, ca şi în vremea Sfântului Nicodim sunt credincioşi care îşi dedică întreaga existenţă lui Dumnezeu. Sunt credincioşi care vieţuiesc în smerenie şi se împărtăşesc de darul Duhului Sfânt. Chiar dacă în jurul nostru vedem adesea multă nedreptate, invidie şi răutate, trebuie să ştim că există şi oameni aleşi, plăcuţi ai lui Dumnezeu, care îmblânzesc mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Prin urmare, sărbătoarea de astăzi ne umple sufletele de bucurie şi de cinstire a acestui Sfânt Părinte al Bisericii noastre”, a conchis Înaltpreasfinţia Sa Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

                La final, preoţii slujitori şi credincioşii prezenţi, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit, au mers în faţa sfântului locaş unde a făst săvârşită slujba de sfinţire a Aghiasmei Mici. După acest moment, racla cu moaştele Sfântului Nicodim a fost purtată în procesiune în jurul sfintei biserici.