MSN

28.12.2014 – Praznicul Naşterii Domnului la catedrala mitropolitană din Craiova

Câteva sute de credincioşi au sărbătorit Naşterea Domnului la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, protosinghelul Vladimir Dărângă, eclesiarhul catedralei mitropolitane, a citit scrisoarea Pastorală a IPS Părinte Irineu la Praznicul Naşterii Domnului, către clerul, cinul monahal şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi, IPS Irineu a arătat că praznicul Naşterii Domnului Îl are în centru pe Mântuitorul Hristos şi Biserica Sa dreptmăritoare. „Naşterea Domnului este o sărbătoare a familiei şi a Bisericii, iar cei care cinstesc cu adevărat această sărbătoare Îl cinstesc în primul rând pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că nu putem vorbi de acest praznic, nu putem vorbi de Crăciun, fără Mântuitorul Hristos şi Biserica Sa dreptmăritoare. Biserica este cea care a vestit şi a propovăduit permanent Naşterea Domnului, iar noi nu putem trăi plinătatea şi bucuria deplină a acestui praznic decât numai în Biserică, numai prin Sfintele Taine ale Mărturisirii şi ale Sfintei Euharistii, aşezaţi în lumina călăuzitoare a Mântuitorului Iisus Hristos şi în comuniune cu toţi fraţii noştri. Aşadar, cinstim astăzi o sărbătoare în care orice creştin se regăseşte, îşi află slujirea şi menirea sa pe acest pământ. Pentru că, prin venirea Fiului pe pământ s-a materializat voia Tatălui ceresc, ca lumea să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, căci atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3, 16)”, a spus IPS Irineu.


În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a hirotonit întru preot pe diaconul Aurelian Dinuţ, pe seama Parohiei Poiana Mare I Nord, din Protoieria Băileşti, judeţul Dolj şi a ridicat la rangul de iconom pe preotul Florin Popescu, Secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

Diac. Gheorghe Cioiu