MSN

23.12.2014 – Liturghie arhierească la Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu” din Craiova

În duminica de dinaintea Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie la altarul Paraclisului mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova. La finele slujbei euharistice, Înaltpreasfinţia Sa a ridicat în rang mai mulţi clerici, slujitori la paraclisele mitropolitane din Cetatea Băniei.

Câteva sute de credincioşi au venit la rugăciune în Catedrala Maicii Domnului din Craiova, în duminica premergătoare slăvitului praznic al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În mijlocul lor a poposit IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit slujba euharistică, înconjurat de un numesor sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Aurelian Dinuţ a primit Taina Hirotoniei întru diacon pe seama Parohiei Poiana Mare I Nord, din Protopopiatul Băileşti, judeţul Dolj. De asemenea, la finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a ridicat la rangul de iconom stavrofor pe cucernicii preoţi Relu Guşeţelu, administratorul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova şi Cristian Nistorescu, revizor în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei. Totodată, diaconul Nicuşor Lăzărică a primit rangul de arhidiacon.

Cea mai mare Taină de sub cer”

În cuvântul de învăţătură, rostit la finele slujbei, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală, arătând locul şi importanţa „genealogiei după trup Mântuitorului Iisus Hristos” (Mt. 1, 1-25) în iconomia mântuirii noastre. „Genealogia are rolul să ne arate originea pământească a Mântuitorului Iisus Hristos, să dovedească faptul că El S-a făcut om cu adevarat. Prin ea ni se arată de asemenea, că Domnul a venit în lume din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care, la rândul ei, stă în strânsă legătură cu lumea, în legătură cu neamul ei. În felul acesta, ni se arată că Dumnezeu a lucrat în toţi cei amintiţi aici de Sfântul Evanghelist Matei şi că fiecare s-a străduit să dobândească harul Duhului Sfânt şi să transmită mai departe urmaşilor lor lucrarea dumnezeiască, până la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pe de altă parte, genealogia ne demonstrează că Maica Domnului este solidară cu neamul nostru, că ea s-a născut la fel ca noi toţi. Nu a venit în lume asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, cu o lucrare mai presus de fire, prin pogorârea Duhului Sfânt, ci este din neamul nostru pentru că are o genealogie”, a spus IPS Părinte. Totodată, Părintele Mitropolit a subliniat faptul că „Naşterea Mântuitorului Hristos este cea mai mare taină din lumea aceasta. Este socotită pe bună dreptate o «Taină a tainelor» şi în acelaşi timp «cea mai mare Taină de sub cer», căci Dumnezeu Însuşi se face om. Cum S-a făcut asemenea nouă şi cum a încăput în pântecele Fecioarei sunt lucruri numai de El cunoscute şi numai prin puterea Sa dăruite nouă. În această iconomie mai presus de minte, Preasfânta Născătoare a primit, pe de o parte, să fie curăţită de păcatul strămoşesc şi, pe de altă parte, să fie ridicată în virtute mai presus decât toţi fiii oamenilor, dobândind deodată puterea şi capacitatea de a primi în pântecele ei Focul Dumnezeirii, rămânând astfel nevătămată”, a conchis IPS Părinte Irineu.

Diac. Ioniţă Apostolache